Submission #30

Демократија, човекови права и владеење на правото
Вестминстер фондација за демократија
www.wfd.org
damir.neziri@wfd.org
071/363-787; 078/400-733
ул. Наум Наумовски Борче бр. 50/2 – 19 Скопје
Британска фондација основана во 1992 година. Канцеларијата во Македонија е отворена во 2008 година и е дел од програмата на Вестминстер фондација за демократија за Западен Балкан. Фондацијата нуди експертиза со цел подобрување на работата на парламентите, политичките партии, граѓанските организации и медиумите.
Висока школа за новинарство и односи со јавност; Институт за европска политика (ЕПИ); Центар за економски анализи (ЦЕА); Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС); Метаморфозис.
Мрежа на парламентарни комисии за економија, финансии и европска интеграција на парламентите на земјите од Западен Балкан
(работата на мрежата е поддржана од ВФД)
Емил Атанасовски
/
2