Submission #48

Култура
Фолклорен Ансамбл „КИТКА“ – Истибања
www.facebook.com/FolklorenAnsamblKitkaIstibanja
fakitka@gmail.com
070/523-147
ул. Дом на културата бб, 2312 Истибања
Теренско истражување на фолклорните традиции и сценско презентирање. Пренесување на сите фолклорни традиции на: децата, младите и постарите генерации. Презентирање на Македонскиот фолклор во земјата и светот. Организирање на фолклорни манифестации меѓу кои и познатиот МФФ ,,Истибањско Здравоживо".
Имаме соработка со низа здруженија и организации во земјата и светот.
Ц.И.О.Ф.Ф, ИОВ, СОФАМ...
Стојко Митковски
Повеќе од 300
2 лица