Submission #61

Рурален развој
Фондација Тиквешки вински пат
www.tikveswineroute.com
twineroute@gmail.com
070/346-882
ул. Маршал Тито бр. 11, Демир Kапија
Фондацијата се занимава со развој на алтернативен туризам, рурален развој, вклучување на жени и млади во овој развој, користење на културата како алатка за оддржлив развој на заедницата, едукација на локалното население.
Тиквешки вински пат обезбеди средства за Првиот музеј на вино во Република Македонија, ги креира првите вински патишта во Македонија. Прв туристички инфо центар во Тиквешијата. Прв тренинг центар за туризам во Тиквешијата, има организирано повеќе меѓународни конференции за туризам и вмрежување. Дел е од меѓународната мрежа за вински туризам Итер витис. Работи на промоција на движното и недвижното наследство на Македонија,како и поттикнување на учеството на жени и млади во руралниот развој.
Организација на жени Визија од Кавадарци, Итер витис со седиште во Италија, Академија за вински туризам Белград, Ценет, Здружение на органски производители Кавадарци, Сојуз за туризам Охрид, Асоцијација на Инкаминг Туристички агенции Скопје, Стопанска комора за туризам на Македонија и др.
Итер витис, СКТМ, Асоцијација на инкаминг агенции, Туристички сојуз и др.
Виолета Јанкова
5 (како членови на ТВП)
1