Submission #62

Образование и наука
ХАЕМУС – центар за научно истражување и промоција на културата
http://haemus.org.mk
contact@haemus.org.mk
078 432 861
бул. Јане Сандански бр.109, Скопје
ХАЕМУС е центар за научно истражување и промоција на културата чијашто главна мисијата е научно истражување, едукација, популаризација, менаџмент и промоција на културата и културното наследство на Балканскиот Полуостров како заедничка придобивка од минатото. Визијата на ХАЕМУС е собирање и обработка на научни информации за културата и културното наследство на Балканот и нивно бесплатно споделување преку мотото на УНЕСКО за слободни образовни ресурси.
- Македонида, Скопје;
- Транзен, Струмица;
- Пегасус - ЕДУ, Битола;
- Метаморфозис, Скопје;
- АЛДА, Скопје;
- Урсус Спелеус, Скопје;
- ИКОМ, Македонија.
Алијанса за Отворени Образовни Ресурси на Република Македонија, European Association of Archaeologist, EXARC - Archaeological open-air museums, experimental archaeology, ancient technology and interpretation.
Василка Димитровска
15
/