Submission #192

Демократија, човекови права и владеење на правото
Фондација за демократија на Вестминстер (Westminster Foundation for Democracy)
https://www.wfd.org/network/macedonia/
Damir.neziri@wfd.org
078400733
Наум Наумовски Борче 50/3-10, Скопје
Вестминстер фондацијата за демократија е основана во 1992 година во Лондон, и е најголема
британска политичка фондација која нуди експертиза за развој на парламентите, политичките
партии и граѓанските организации. Претставништвото во Македонија е отворено во 2008 година, и
од тогаш активно соработува со Собранието на Република Македонија и други институции за
различни прашања. Во моментов канцеларијата во Скопје работи на реализација на програмата
Инијцатива за демократија на Западен Балкан преку која фондацијата цели да ги зајакне
парламентарните практики, демократските институции и култура и политичките партии во земјата
и регионот.
Здружение за промоција и развој на
инклузивно општество „Инклузива“
Институт за општествени и хуманистички науки
– Скопје
Здружение „Акција здруженска“
Институт за истражување на општествениот
развој РЕСИС
Центар за економски анализи
Младински образовен форум
Институт за комуникациски студии
и др.
/
Дамир Незири
/
5