Submission #67

Образование и наука
Здружение за дислексија АЈНШТАЈН Скопје
www.disleksija.org.mk
info@disleksija.org.mk
070/688-885
Ул.Христо Татарчев 11 бр.11 1000 Скопје
Здружението за дислексија Ајнштајн е непрофитна организација формирана од родители на деца со дислексија и дислектичари. Во Здружението членуваат голем број на релевантни стручни лица и голем број на заинтересирани граѓани кои се здружуваат со цел подигање на свеста за дислексијата како состојба и остварување на афирмација и интеграција на сите лица со дислексија.
Дајте ни крилја, Здружение на логопеди, Здружение за умствен развој на деца БРАИН ГИНИС Куманово, Регионална асоцијација за преквалификација на човечки ресурси, Прво српско здружение за дислексија.
Таксо
Дамјан Николовски
115
3