Submission #73

Образование и наука
Здружение за напредно современо образование Волвокс - Битола
/
volvoxbitola@gmail.com
076/659-121
ул. Димо Хаџи Димов бр.3 7000 Битола
Здружението за напредно современо образование ВОЛВОКС ќе работи на подобрување на можностите и условите за ран детски развој, иновативни проекти во основното, средното и високото образование, образование за Европската Унија, работа со надарени и талентирани деца, доживотно учење и други аспекти на образоавниот процес во Република Македонија и пошироко.
Биосфера, Сумнал Битола, Европска Гледна Точка.
/
Антонио Колонџоски
14
/