Submission #75

Култура
Здружение за независни инцијативи „ЦНГИ“ Кратово
/
gocekr@yahoo.com
078/672-031
ул. Планинска бр. 4 1360 Кратово
Промоција на богатото културно и историско наследство на Кратово и Осоговскиот регион, развој на сите видови туризам и др.
/
Живо наследство - Living heritage
Гоце Стојановски
60
/