Submission #206

Жени и родови прашања
Организација на жени Визија
/
ozvizijakavadarci@yahoo.com
070 394 203
Крсте Мисирков бр. 55 Кавадарци
ПРИОРИТЕТНА ДЕЈНОСТ НА ДЕЛУВАЊЕ СЕ ЖЕНСКИТЕ ПРАШАЊА, РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ, СПРЕЧУВАЊЕ НА СЕМЕЈНО И РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО НА УРБАНИТЕ И РУРАЛНИТЕ ЖЕНИ.
Граѓански организации со кои соработува здружението / фондацијата
* НСРР, МРР, МЦМС, ХЕРА, КОНЕКТ, ЦИВИКА МОБИЛИТЕС, АКЦИСКА ЗДРУЖЕНСКА,ПРЕДА-ПЛУС
Мрежи и платформи во кои членува здружението / фондацијата
*НСРР, МРР И Фондација ПРЕДА ПЛУС
Јоана Коцева
10
/