Submission #78

Образование и наука
Здружение за развој на вредностите на обединетите нации СУНА Скопје
http://www.suna.org.mk/
unamkd@gmail.com
/
Ул. Жорж Бизе 9б
Здружение за развој на вредностите на обединетите нации СУНА Скопје основано е со цел остварување проекти од областа почитување човекови права и вредности, развој на демократијата, подобрување на животната средина, промоција и едукација за вредностите на Обединетите Нации.

Дејности
• Демократија, човекови права и владеење на правото;
• Деца, млади и студенти;
• Животна средина и природа;
• Ненасилство и толеранција;
• Развој на граѓанското општество;
• Социјална грижа (хуманитарни).
Уметност на живеење Македонија
Арт лајф Скопје
Коалиција боите на животот
Билјана Пешева
10
/