Submission #241

Култура
Здружение за развој и едукација на културата и уметноста ФУСНОТА Скопје
footnote.association@gmail.com
078/313-984
Јани Лукровски 5/1-46, 1000 Скопје
Поттикнување и унапредување на состојбите на културата, едукација на младата популација, културен активизам, дефинирање на културни дејности, обединување и развој меѓу градовите и друго.
Со Ѕpread poetry not fear од Малта и Словенија.
Со Ѕpread poetry not fear од Малта и Словенија.
Драгана Евтимова
4