Jump to Navigation

Економски развој

(8 results) Download as CSV

ИМЕ НА ЗДРУЖЕНИЕsort descendingView LinkСЕКТОР НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
Здружение Конект Скопјеview Економски развој
Здружение на бизнис жениview Економски развој
Здружение на граѓани за развој на човечките потенцијали Го-Ал Скопјеview Економски развој
Фондација за одржлив економски развој ПРЕДА Плусview Економски развој
Фондација за поддршка на претпријатија Тетово (ESF Tetovo)view Економски развој
Фондација за развој на претприемништво регионална и прекугранична соработка Битолаview Економски развој
Центар за економски анализиview Економски развој
Центар за економски и социјален развој - ЦЕСОРview Економски развој


Одделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Мекедонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Webform_report | by Dr. Radut