Јавен повик за избор на двајца членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на седницата одржана на 28.10.2019 година, констатира дека на членовите од редот на здруженијата и фондациите во областите „Економски и одржлив развој“ и „Медиуми и информатичко општество“, на лично барање, им престанува членувањето во Советот. Јавниот повик се објавува за избор на еден член на Советот од редот на здруженијата и фондациите за областа „Економски и одржлив развој“ и еден член на Советот од редот на здруженијата и фондациите за областа „Медиуми и информатичко општество“.

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 12.11.2019 година.

Јавен повик

Пријава

Macedonian

Одлука за распределба на средствата наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации за 2019 година

Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3.10.2019 година донесе Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации.

Macedonian

Одржана 15. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 24 септември 2019 година во Клубот на органите на управата, се одржа 15. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Јане Чаловски ги информираше присутните членови за работата на Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година и формирањето на Оперативно тело за евалуација на проектите од Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2019 истакнувајќи дека процесот бил професионален и транспарентен.

Macedonian

Одржан шестиот од серијата Отворени денови за иницијативи на граѓански организации на тема „Програмата за намалување на аерозагадувањето 2020“

На 18.9.2019 година, во Владата на Република Северна Македонија се одржа Отворен ден за консултации со граѓанскиот сектор за Програмите за намалување на аерозагадувањето, каде воведни обраќања имаа заменик-министерот за животна средина и просторно планирање, Јани Макрадули, градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов и Ана Чоловиќ-Лешоска од здружението „Еко-свест“.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS