Извештај за пријавени организации со кандидати и Јавен повик за гласање за избор на два членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за областите „Наука, образование и доживотно учење“ и „Медиуми и информатичко општество“

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор („Службен весник на РМ“ бр.98/16 и 164/17 и Службен весник на РСМ бр. 97/19), Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија објавува Извештај за пријавени организации со кандидати по Јавниот повик за избор на четири членови на Советот од редот на здруженијата и фондациите, од кои по еден член за областа „Наука, образование и доживотно учење“,„Заштита на маргинализираните лица“,„Медиуми и информатичко општество“ и „ЕУ интеграции и политики“ (објавен на 27.11.2019 година) и  Јавен повик за гласање за избор на два членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите за областите „Наука, образование и доживотно учење“ и „Медиуми и информатичко општество“. 

Macedonian

Повик до граѓански организации за зачленување во мрежата за Отворено владино партнерство

 

На иницијатива на десет граѓански организации се основа мрежа на граѓански организации за отворено владино партнерство (ОВП). Основна цел на мрежата е да го координира и зајакне гласот на граѓанските организации кои се залагаат за партиципативност, отвореност и отчетност на властите. Мрежата ќе се залага за иницирање, поттикнување, поддршка, спроведување и мониторинг на процесот на ОВП и за поттикнување на властите и другите институции за зголемување на нивната транспарентност, отчетност и отвореност за учество (партиципативност). 

Macedonian

Консултативен процес со ГО за Анализа на финансиската поддршка на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија

Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, во име на Советот на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (Советот) отвора консултативен процес со граѓанските организации (ГО) по текстот на „Анализата на финансиската поддршка на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија (од 2017г. до првата половина на 2019г.) со компаративна анализа на моделите за државно финансирање од другите земји и предлог-модел на Фонд за институционална поддршка на граѓанските организации и ко-финансирање на ЕУ проектите во РСМ“ (Анализата).

Macedonian

Презентиран новиот извештај „Соработка во областа на образованието, културата, и невладиниот сектор по Преспанскиот договор. Како да се продолжи напред?“

 

На 16.12.2019 година, претставници на Одделението за соработка со невладини организации учествуваа на јавна презентација на новиот извештај: „Соработка во областа на образованието, културата, и невладиниот сектор по Преспанскиот договор. Како да се продолжи напред?“, во организација на Аналитика тинк тенк и Амбасадата на Шведска во Скопје.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS