Прашања и одговори во врска со Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година

Одговорите на прашањата за појаснување на Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година, кои пристигнаа на e-mail адресата nvosorabotka@gs.gov.mk до 22.02.2021 година, можете да ги најдете во прилог.

Прашања и одговори во врска со Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година

 

Macedonian

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат распишува Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации, во вкупен износ од 20.000.000 денари, кои ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации преку грантови  од 600.000 до 900.000 денари, во седум приоритетни области. Рокот за поднесување на пријавите со потребната документација е најдоцна до  17 март 2021 година.

 

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Образец на Пријава

Образец на Предлог-проект

Macedonian

Јавен повик до невладините организации кои работат во областа за спречување на корупцијата и владеење на правото

Борбата против корупцијата и криминалот е еден од стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија. Со цел креирање на ефикасни мерки и политики а со оглед на отвореноста на Владата од особено значење е придонесот од невладините организации, кои работат во областа на спречување на корупција и владеење на правото. За таа цел ги повикуваме преставниците на невладиниот сектор да достават  предлози и идеи кои би се инкорпорирале во  планот на Владата за борбата против корупцијата и криминалот.

Доставените предлози треба да содржат:

  • Конкретни препораки и образложение за истите
  • Конкретни активности за спроведување на препораките
  • Надлежни инситуции за спроведување на активностите
  • Предлог рок за исполнување на активностите

Предлозите треба да се достават до Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата задолжен за борба против корупцијата и криминалот,одржлив развој и човечки ресурси на следната е-пошта: infozpvrsmnikolovski@gs.gov.mk  најдоцна до 19 февруари 2021 година до 16:30 часот.

 

Macedonian

Одржана 29. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 29 јануари 2021 година се одржа 29. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. На седницата Советот ги разгледа предлозите за изменување на Одлуката за критериумите и постапката за распределба на средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите и препорача Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година да се објави согласно Одлуката за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации од Буџетот на Репбулика Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.277/19), а два претставници на Советот од редот на граѓанските организации да учествуваат во работата на Комисијата за распределба на средствата во својство на набљудувачи. Исто така, Советот одлучи на наредната седница да расправа за формирање на Работната група за операционализација на препораките на Анализата на финансиска поддршка на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија (од 2017 година до прва половина на 2019 година) со Компаративна анализа на моделите за државно финансирање од другите земји и Предлог-модел на Фонд за институционална поддршка на граѓанските организации и ко-финансирање на ЕУ- проектите во РСМ.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS