Одржана 20. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 16 април 2020 година се одржа 20. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Советот, по предлог на Платформата на граѓански организации за борба против корупција, усвои Информација за преземени мерки од страна на здруженијата и фондациите во справувањето со пандемијата COVID-19 и барање за вклучување на претставници на здруженијата и фондациите во соодветните „антикризни тела“. На оваа седница се усвои и Реакција на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за намалување на финансиската поддршка за граѓанските организации. 

Undefined