Повик до граѓанското општество на земјите кандидати за ЕУ

Eвропскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК) објавува повик за изразување интерес, поканувајќи ги претставниците на организациите на работодавачи, синдикатите и граѓанските организации од земјите кандидати за ЕУ да учествуваат во пилот проектот на ЕЕСК. 

Оваа иницијатива им нуди специфична можност за вклучување и учество на земјите кандидати на ЕУ и е дизајнирана како едногодишен пилот проект за 2024 година и ќе биде евалуирана во декември 2024 година.

Доколку вашата организација е заинтересирана да биде дел од иницијативата на ECM, аплицирајте најдоцна до 25 јануари 2024 година. Секретаријатот на ЕЕСК ќе ги контактира селектираните организации за следните чекори во процесот.

Повеќе информации на следниот линк: https://www.eesc.europa.eu/en/initiatives/call-eu-candidate-countries-civil-society 

Macedonian