Лица со посебни потреби

Error message

Notice: Undefined index: nid in _webform_select_options() (line 923 of /var/www/html/nvo_nov2/sites/all/modules/webform-7.x-4.19/webform/components/select.inc).
(20 results) Download as CSV

ИМЕ НА ЗДРУЖЕНИЕsort descendingView LinkСЕКТОР НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
Здружение за Европска Социјална Инклузија ЕСИ НЕЛИС Скопјеview Лица со посебни потреби
Здружение за асистивна технологија Отворете ги прозорците (скратено: Отворете ги прозорците)view Лица со посебни потреби
Здружение за инклузија, креативност и иницијатива „Интеракција плус“ view Лица со посебни потреби
Здружение за унапредување на квалитетот на живот на лицата со аутистичен спектар на нарушување „Сина светулка“view Лица со посебни потреби
Здружение за церебрална парализа -Тетовоview Лица со посебни потреби
Здружение на граѓани Ресурсен Центар на родители на деца со посебни потребиview Лица со посебни потреби
Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби „ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“view Лица со посебни потреби
Здружение на граѓани за физичко и ментално здравје ЦЕДУЗ Скопјеview Лица со посебни потреби
Здружение на лица со телесен инвалидитет на Тетово и Гостивар – Мобилност Тетово и Гостиварview Лица со посебни потреби
Здружение на родители на деца со ретки невролошки болести (Рет синдром, Вилијамс синдром и др.) КОКИЧИЊА Скопјеview Лица со посебни потреби
Здружение на слепи и лица со оштетен видview Лица со посебни потреби
Меѓуопштинско здружение на телесни инвалиди на општина Велес – МОБИЛНОСТ Велес view Лица со посебни потреби
НВО,,Бота име,,view Лица со посебни потреби
Национален сојуз на слепите на Република Македонијаview Лица со посебни потреби
Полио Плус- движење против хендикепview Лица со посебни потреби
Свет на Различни а Еднаквиview Лица со посебни потреби
Сојуз на дефектолози на Р. Македонијаview Лица со посебни потреби
Хуманитарно Доброчинително Здружение „СВЕТА МАЈКА ТЕРЕЗА”view Лица со посебни потреби
Хуманитарно здружение за помош и поддршка на Лица со посебни потреби „Бравура Кооператива“view Лица со посебни потреби
ЦПЛИП ПОРАКА Крива Паланкаview Лица со посебни потреби