Jump to Navigation

Други

(8 results) Download as CSV

ИМЕ НА ЗДРУЖЕНИЕsort descendingView LinkСЕКТОР НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
А.Б.А.Т. БАЛКАНИЈА - Скопје Балканска Асоцијација за Алтернативен Туризам – Балканија view Други
Европско движење Република Македонијаview Други
Здружение СВЕТ ЗА СИТЕ Скопјеview Други
Здружение за умножување на слободни содржини ГЛАМ Македонијаview Други
Македонско здружение за заштита и спасување на планина и непристапен терен Асклeпиј - Скопјеview Други
Мозаик (градиме идни хоризонти)view Други
Фондација РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА НА ПЕЛАГОНИЈА-ПРЕДАview Други
Центар за помош и интегрирање на недоволно развиените и развиените подрачја во граѓанското општество Кичевоview Други


Одделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Мекедонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Webform_report | by Dr. Radut