Thirrje deri tek sektori civil

 

П О В И К

ДО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ЗА ПРИДОНЕС ВО ПОДГОТВУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016ГОДИНА


Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија - Одделение за соработка со невладини организации го повикува граѓанскиот сектор за активен придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2016 година, согласно член 14 од Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики („Службен весник на РM" бр.99/11).

 

Albanian

Shpallje për mbështetje financiare të shoqatave dhe fondacioneve

Владата на Република Македонија Генерален секретаријат распишува

ОГЛАС


за финансиска поддршка на здруженија и фондации

за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2015 година во вкупен износ од 12.000.000,00 денари, кои ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, преку грантови за програми (проекти) во 4 приоритетни области. 

 

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 31.03.2015 година.

Albanian

Të nderuar përfaqësues të sektorit civil,

 

Njësia për bashkëpunim me organizatat joqeveritare në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë ka përgatitur Raport për masat dhe aktivitetet e realizuara nga Strategjia për bashkëpunim të Qeverisë me Sektorin Civil (2012 - 2017) në vitin 2014. Mendimet dhe sugjerimet tuaja për plotësimin e materialit me aktivitete në të cilat organizata juaj është përfshirë mund t'i dërgoni me e-mail në nvosorabotka@gs.gov.mk deri më 9 mars 2015.

Albanian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS