Отворени денови за иницијативи на граѓански организации на тема „Младински политики“ за 2019-та година

 Во согласност со определбата на Владата на Република Северна Македонија за партнерство со граѓанското општество во процесот на креирање и спроведување политики, Ве покануваме на петтиот од серијата Отворени денови за иницијативи на граѓански организации, кој ќе се однесува на „Младински политики“ за 2019-та година, кој ќе се одржи на 27 јуни 2019 година (четврток) со почеток во 11:00 часот, во Свечената сала во Владата на Република Северна  Македонија.

Macedonian

Продолжен рок за пријавување на Јавните повици до 20 јуни 2019

На барање на граѓански организации, рокот за поднесување пријави по Јавниот повик за избор на седум претставници од граѓанскиот сектор во ИПА мониторинг комитетот за следење на напредокот во спроведувањето на ИПА 2014-2020 и Јавниот повик за избор на три членови и три заменици членови во Секторскиот мониторинг комитет на годишната Акциска програма 2017 Акција 4: Поддршка на ЕУ за вработување, образование и социјална политика е продолжен до 20 јуни 2019 година. Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk.

Јавен повик за избор на седум претставници од граѓанскиот сектор  во ИПА мониторинг комитетот за следење на напредокот во спроведувањето на ИПА 2014-2020

Пријава за кандидат за претставник од граѓанскиот сектор во ИПА мониторинг комитетотЈавен повик за избор на три членови и три заменици членови во Секторскиот мониторинг комитет на годишната Акциска програма 2017 Акција4: Поддршка на ЕУ за вработување, образование и социјална политика

Јавен повик за избор на три членови и три заменици членови во Секторскиот мониторинг комитет на годишната Акциска програма 2017 Акција4: Поддршка на ЕУ за вработување, образование и социјална политика

Пријава за кандидат за член и заменик член во Секторскиот мониторинг комитет на годишната Акциска програма 2017 Акција4: Поддршка на ЕУ за вработување, образование и социјална политика

Macedonian

Одржана конференција на тема „Граѓанските организации посилни со бизнисите и граѓаните”

На 31.5.2019 година, во рамките на проектот „Промени за одржливост”, финансиран од Европската Унија, а спроведен од Здружението Конект во партнерство со Фондацијата Аполонија и Центарот за даночна политика се одржа Конференција за меѓу-секторски партнерства насловена како „Граѓанските организации посилни со бизнисите и граѓаните”. 

На конференцијата учествуваа претставници на Одделението за соработка со невладини организации, повеќе од 100 претставници од граѓанските организации, институции и експерти од земјава и од Србија и Бугарија, при што беше заклучено дека колку е поголема поддршката на граѓанските организации од страна на бизнис заедницата и институциите, толку се поголеми можностите за подобрување на општеството во целина. Беа споделени и најдобрите практики и искуства за одржливоста и поддршката на граѓанскиот сектор од корпоративни и индивидуални донатори во Србија и Бугарија, како и домашните искуства и поуки на тоа поле.

Macedonian

Одржана 5. седница на Комисијата за организации со статус од јавен интерес

На 5. седница на Комисијата за организации со статус од јавен интерес, која се одржа на 30.5.2019 година, Комисијата ги разгледа Деловниот и финансискиот извештај за 2018 година на Здружението Фонд за подобра иднина на Пласница и Преглово – Пласница и Деловниот и финансискиот извештај за 2018 година на Непрофитната организација за стипендирање на студенти и поддршка на научно- истражувачки активности – Фондација ПЕКСИМ Скопје. Согласно Решението од Централниот регистар со кое се запишува бришењето на Фондацијата Македонско наследство Тодор Александров, Ресен по пат на ликвидација, Комисијата го задолжи Одделението за соработка со невладини организации соодветно да го ажурира Списокот на здруженија и фондации на кои им е доделен статус на организација од јавен интерес.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS