Jump to Navigation

Социјална грижа (хуманитарни)

(7 results) Download as CSV

ИМЕ НА ЗДРУЖЕНИЕsort descendingView LinkСЕКТОР НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
ЗСЗЗ Благородна мисија Кочаниview Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение СОС Детско село Македонијаview Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение за промоција и развој на инклузивно општество Инклузиваview Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија во Република Македонија – ЕПИЛЕПСИЈА МАКЕДОНИЈАview Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение на социјални работници на град Скопјеview Социјална грижа (хуманитарни)
Легисview Социјална грижа (хуманитарни)
Македонски Каритасview Социјална грижа (хуманитарни)


Одделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Мекедонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Webform_report | by Dr. Radut