Социјална грижа (хуманитарни)

Error message

Notice: Undefined index: nid in _webform_select_options() (line 923 of /var/www/html/nvo_nov2/sites/all/modules/webform-7.x-4.19/webform/components/select.inc).
(8 results) Download as CSV

ИМЕ НА ЗДРУЖЕНИЕsort descendingView LinkСЕКТОР НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
ЕУРОХУМАН-ИНТЕРНАЦИОНАЛview Социјална грижа (хуманитарни)
ЗСЗЗ Благородна мисија Кочаниview Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение СОС Детско село Македонијаview Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение за промоција и развој на инклузивно општество Инклузиваview Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија во Република Македонија – ЕПИЛЕПСИЈА МАКЕДОНИЈАview Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение на социјални работници на град Скопјеview Социјална грижа (хуманитарни)
Легисview Социјална грижа (хуманитарни)
Македонски Каритасview Социјална грижа (хуманитарни)