Свечено доделување на Националната награда за најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија

Одделението за соработка со невладини организации учествуваше на Свеченото доделување на Националната награда во 2019 година за најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија, што се одржа на 2.12.2019 година, во организација на Министерството за економија и Националното Координативно тело за општествена одговорност на претпријатијата.

Цел на Наградата е да се поттикне воведувањето и натамошното унапредување на општествената одговорност кај македонските претпријатија и да се промовираат нивните позитивни практики на општествено одговорно делување.

Macedonian

Презентација на Извештајот за Индексот на оджливост на граѓанските организации во Северна Македонија

Одделението за соработка со невладини организации учествуваше на презентацијата на Извештајот за Индексот на оджливост на граѓанските организации во Северна Македонија за 2018 година, што се одржа на 29.11.2019 година, во организација на Балканската мрежа за развој на граѓанско општество (БЦСДН).

Во Извештајот констатиран е напредок во сите специфични димензии на одржливост: правно опкружување, финансиска одржливост, застапување, обезбедување услуги, секторска инфраструктура и имиџ на јавноста, освен во организацискиот капацитет  на организациите.

Macedonian

Одржана 17. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 25 ноември 2019 година во Клубот на органите на управата, се одржа 17. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. 

Советот го разгледа и усвои Извештајот од учеството на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во работата на Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на граѓански здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година во својство на набљудувачи.

Macedonian

Јавен повик за избор на четири членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор на седницата одржана на 28.10.2019 година констатира дека на членот во областа „Медиуми и информатичко општество“  на лично барање му престанува членувањето во Советот, а на седницата одржана на 25.11.2019 година, Советот констатира дека на членовите во областите „Наука, образование и доживотно учење“, „Заштита на маргинализираните лица“ и „ЕУ интеграции и политики“ им престанува членувањето во Советот поради отсуство од три седници во текот на една година, согласно член 9 став 1 алинеја 2 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 98/2016, 164/2017 и „Службен весник на РСМ“ бр. 97/2019).

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS