Jump to Navigation

Рурален развој

(7 results) Download as CSV

ИМЕ НА ЗДРУЖЕНИЕsort descendingView LinkСЕКТОР НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
Здружение за заштита и развој на руралните простори ИЗВОР од Кичевоview Рурален развој
Здружение на жени „Цвет“ Крушевоview Рурален развој
Земјоделско здружение на машински круг view Рурален развој
Локална Акциона Група Агро Лидер - Кривогаштаниview Рурален развој
Рурална Коалицијаview Рурален развој
Тутунско Градинарско Здружение ,,ОРИЕНТАЛ”-Кривогаштаниview Рурален развој
Фондација Тиквешки вински патview Рурален развој


Одделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Мекедонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Webform_report | by Dr. Radut