НАЈАВА НА ИНФОРМАТИВЕН ДЕН ЗА 4-ОТ ТЕМАТСКИ ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА ИНТЕРЕГ ЕУРО - МЕД ПРОГРАМАТА

Секретаријатот за европски прашања најавува Информативен ден посветен на 4-от тематски повик за финансирање на проекти во рамки на Интерег Еуро-МЕД, кој го организира во соработка со Заедничкиот секретаријат на Програмата.

Информативниот ден ќе се одржи на ден 29.04.2024 година во Центарот за обуки за Секретаријатот за европски прашања.

Учеството на информативниот ден може да се пријави најдоцна до 25 април, 2024 година на следната емаил адреса: ivan.despotovski@sep.gov.mk.

Агендата за настанот ќе биде навремено споделена со регистрираните учесници.

Macedonian

Повик до граѓанското општество на земјите кандидати за ЕУ

Eвропскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК) објавува повик за изразување интерес, поканувајќи ги претставниците на организациите на работодавачи, синдикатите и граѓанските организации од земјите кандидати за ЕУ да учествуваат во пилот проектот на ЕЕСК. 

Оваа иницијатива им нуди специфична можност за вклучување и учество на земјите кандидати на ЕУ и е дизајнирана како едногодишен пилот проект за 2024 година и ќе биде евалуирана во декември 2024 година.

Доколку вашата организација е заинтересирана да биде дел од иницијативата на ECM, аплицирајте најдоцна до 25 јануари 2024 година. Секретаријатот на ЕЕСК ќе ги контактира селектираните организации за следните чекори во процесот.

Повеќе информации на следниот линк: https://www.eesc.europa.eu/en/initiatives/call-eu-candidate-countries-civil-society 

Macedonian

Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија информира за објавениот повик од страна на УНЕСКО до државите членки за поднесување предлог-проекти во рамките на Програмата за партиципација на УНЕСКО за периодот 2024 – 2025 година

Врз основа на Резолуцијата 42 Ц/47 усвоена на 42. Генерална конференција на УНЕСКО во 2023 година, се повикуваат државите членки, преку своите национални комисии за УНЕСКО, да поднесат до УНЕСКО најмногу 7 предлог-проекти од 5-те главни програмски области на УНЕСКО: образование, природни науки, општествени науки, култура, комуникации и информации, и 1 регионален проект најдоцна до 29 февруари 2024 година.

Macedonian

Информативен ден за програмата за територијална соработка Интерег Европа 2021-2027

Секретаријатот за европски прашања најавува информативен ден за програмата за територијална соработка Интерег Европакој го организира во соработка со Заедничкиот секретаријат на Програмата.

Информативниот ден ќе се одржи онлајн6 декември 2023 год. во периодот 10.00 – 11.30 часот.

Интерег Европа e програма за меѓу-регионална соработка ко-финансирана од Европската унија. Вкупниот буџет на програмата од 379 мил.евра е наменет за поддршка на широк круг на потенцијални корисници на национално, регионално и локално ниво, преку финансирање на проекти од меѓу-регионален интерес и размена на искуства преку Платформа за учење на политики.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS