Повик на УНЕСКО за доделување грантови за млади истражувачи на „Патот на свилата“

Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија информира за Повикот на УНЕСКО за поднесување апликации на млади истражувачи како дел од програмата „Патот на свилата“, која води кон подобро разбирање на богатата историја, наследството и  духот на „Патот на свилата“.

УНЕСКО, со поддршка од Националната комисија за УНЕСКО на Народна Република Кина, започна иницијатива за доделување грантови за млади истражувачи во рамките на оваа програма во 2021 година.

Преку оваа иницијатива, која има цел да мобилизира млади истражувачи на наследството на „Патот на свилата“, УНЕСКО доделува 12 гранта на млади до 35-годишна возраст. Теми на истражувањето ќе бидат споделеното наследство и различните идентитети на „Патот на свилата“, како и неговата разноликост и потенцијалот во современите општества за креативност, интеркултурен дијалог, социјална кохезија, регионална и меѓународна соработка и одржлив мир и развој.  

Macedonian

Одржана 5. седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

На 17.03.2022 се одржа петтата седница на Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанското општество. Советот ја разгледа Предлог-програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година на Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, го поддржа отворениот пристап на ова министерство за соработка и вклучување на два члена на Советот во работната група за подготовка на Предлог-програмата, но заклучи да утврди мислење откако Владата ќе заземе конечен став по Предлог-програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година на Генералниот секретаријат на Владата. За ова прашање, Советот одлучи повторно да достави барање до претседателот на Владата и да излезе со Соопштение и Прес-конференција во јавноста.

Macedonian

Јавен повик за учество на претставници на граѓанското општество во Работна група за ИПА 3 2021-2027 сектор Конкурентност и иновации

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, на барање на Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции, објавува Јавен повик за учество на претставници на граѓанското општество (четири членови и нивни заменици) во Работната група за ИПА 3 2021-2027, сектор Конкурентност и иновации односно Процорец 4-Конкурентност и инклузивен раст, Тематски приоритет 2 – Развој на приватниот сектор, трговија, истражување и развој.

Јавен повик

Пријава

Macedonian

Одржан состанок на работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации

На 3.3.2022 година, Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации го одржа својот прв состанок, преку полудневна online работилница организирана во соработка со проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“.

На состанокот се дискутираше за целта и клучните компоненти на реформата на институционалната и правната рамка за државното финансирање на граѓанските организации, редоследот на активностите што водат до реформа на државното финансирање на граѓанските организации, во согласност со Стратегијата за соработка и развој на граѓанското општество со Акциски план за 2022-2024 година,

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS