Одржана 2. седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

На 18.11.2021 година се одржа Втората седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество. Советот утврди позитивно мислење на Предлог-Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024, оценувајќи декапредложените приоритети и цели се во согласност со стратешките документи на Владата и ресорните министерства, Извештајот на Европската Комисија за Северна Македонија за 2021 година, состојбите и потребите на граѓанското општество во државата и новите трендови за поддршка на граѓанските организации во регионот.

Советот на оваа седница упати барање до Владата да го преиспита  планирањето средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година и да овозможи континуитет на воспоставените практики, односно сè до утврдување на сеопфатна реформа во системот на државно финансирање на граѓанските организации, средствата за оваа намена да се планираат во Раздел 040.01 – Влада, ставка 463 – Трансфери до невладини организации.

Macedonian

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество бара Владата да го преиспита планирањето средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество упати писмено барање до  Владата на Република Северна Македонија во кое што се бара Владата да ја преиспита и промени својата одлука за планирањето средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година и во Предлог-Буџетот, во Раздел 040.01 - Влада на Република Северна Македонија, Потпрограма 10 - Администрација, ставка 463 – Трансфери до невладини организации, да предвиди 30.000.000 денари, наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации.

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, како советодавно тело на Владата за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанското општество, во изминативе три години значително придонесе кон зголемување на транспарентноста и објективноста при распределбата на средствата предвидени во Буџетот на Владата на Република Северна Македонија наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации.

Macedonian

Јавен повик до невладини организации во Република Северна Македонија кои работат во областа за спречување на корупцијата и криминалот

Борбата против корупцијата и криминалот е еден од стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија. Со цел креирање на ефикасни мерки и политики а  во интерес на отвореноста на Владата на Република Северна Македонија кон граѓанското општество од особено значење е придонесот од невладините организации, кои работат во областа на спречување на корупција и криминал. За таа цел се потребни предлози и идеи кои би се инкорпорирале во Планот на Владата за борбата против корупцијата и криминалот.

Доставените предлози треба да содржат

  • Конкретни препораки и образложение за истите
  • Конкретни активности за спроведување на препораките
  • Надлежни инситуции за спроведување на активностите
  • Предлог рок за исполнување на активностите

Предлози треба да се достават на следната е-пошта: infozpvrsmnikolovski@gs.gov.mk најдоцна до 26.11.2021 година (петок) до 12 часот.

 

Macedonian

Четврти повик за финансирање на предлог-проекти преку Фондот Западен Балкан

Фондот Западен Балкан објави нов повик за финансирање на проекти и започна процесот за аплицирање за заинтересирани субјекти. Ова е четврти повик од основањето на Фондот, но прв повик кој има поддршка од Европската Унија. Овој Повик е отворен до 23 декември 2021 година.

Примарни корисници се граѓанските организации, но потенцијалните грантисти ги вклучува здруженија, фондации, непрофитни организации, регионални мрежи, локални и регионални јавни субјекти или деловни здруженија.

Фондот Западен Балкан е меѓународна организација основана од Министерствата за надворешни работи на 6 земји од Западен Балкан и е регионален механизам на соработка. Преку поддршката на регионалните проекти, Фондот Западен Балкан директно придонесува за подобрување на поблиската соработка во Регионот.

Апликациите може да се поднесуваат преку системот за аплицирање кој се наоѓа на официјалната веб-страна на Фондот. Повеќе информации и детали може да добиете на следните линкови:

http://westernbalkansfund.org/2021/11/08/4th-call-for-proposals-is-finally-open/

https://wbfportal.org/Guidelines_for_Applicants.pdf

https://wbfportal.org/applicant/

 

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS