Повик до заинтересирани страни за придонес во подготвувањето на Предлог измени и дополнувања на Законот за донации и за спонзорство во јавните дејности

Министерството за правда започна со спроведување на процес за подготовка на Предлог измени и дополнувања на Законот за донации и за спонзорство во јавните дејности.

Со цел овозможување директно и суштинско учество во сите фази од процесите за подготовка на Предлог измените, а согласно начелата на транспарентност и отвореност, Министерството за правда ги повикува заинтересираните страни да достават свои предлози за измени и дополнувања на Законот за донации и за спонзорство во јавните дејности. 

Предлозите треба да ги содржат следните податоци: име и презиме на авторот на документот или предлогот, односно име и адреса на организацијата или институцијата, контакт податоци и опис на предлогот со образложение за причините поради кои се предлага измена и/или дополнување.Предлозите можете да ги доставите до Министерството за правда на  bpps@mjustice.gov.mk.

Macedonian

Повик за учество во тематски работни групи за подготовка на новата Стратегијата за РЈА (2023-2030)

Министерството за информатичко општество и администрација упати повик до граѓанските организации за учество во тематски работни групи за подготовка на новата Стратегија за РЈА (2023-2030).  Повикот е објавен на https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/povik.pdf

Macedonian

Повик до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на Предлог измени и дополнувања на Законот за здруженија и фондации

Министерството за правда ги известува граѓанските организации дека започна со спроведување на процес за подготовка на Предлог измени и дополнувања на Законот за здруженија и фондации.

Со цел овозможување директно и суштинско учество на граѓанските организации во сите фази од процесите за подготовка на Предлог измените, а согласно начелата на транспарентност и отвореност, Министерството за правда ги повикува граѓанските организации да достават свои предлози за измени и дополнувања на Законот за здруженија и фондации. 

Предлозите треба да ги содржат следните податоци: име и презиме на авторот на документот или предлогот, односно име и адреса на организацијата или институцијата, контакт податоци и опис на предлогот со образложение за причините поради кои се предлага измена и/или дополнување.

Предлозите можете да ги доставите до Министерството за правда на bpps@mjustice.gov.mk.

Macedonian

Одржана 6. (тематска) седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

На 06.04.2022 година се одржа шестата (тематска) седница на Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанското општество, посветена на обезбедување социјална и здравствена заштита на национално и локално ниво од страна на граѓанските организации. Покрај членовите на Советот, на седницата беа поканети и учествуваа и претставници на граѓански организации активни во оваа област. Тематската седница се одржа на иницијатива на членовите на Советот од редот на граѓанските организации во областите: Социјална заштита и заштита на деца, Заштита на маргинализираните лица и Заштита на здравјето, врз основа на мапирањето на ова прашање во Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2022-2024 и новиот Закон за социјална заштита. Информацијата за состојбите во однос на обезбедувањето на социјална и здравствена заштита од страна на граѓанските организации, што Советот по одржува на седницата ја достави до Владата на Република Северна Македонија, претставува вовед во анализата на состојбите и иницијална каписла за системско и планско решавање на отворените прашања во оваа област.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS