Jump to Navigation

Деца, млади и студенти

Error message

Notice: Undefined index: nid in _webform_select_options() (line 923 of /var/www/html/nvo_nov/sites/all/modules/webform-7.x-4.19/webform/components/select.inc).
(18 results) Download as CSV

ИМЕ НА ЗДРУЖЕНИЕsort descendingView LinkСЕКТОР НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
Детски парламент на Македонија за Штип и Карбинци со подружница во Злетовоview Деца, млади и студенти
Заштита на правата на дететоview Деца, млади и студенти
Здружение Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР, Битола view Деца, млади и студенти
Здружение ПЕОНИЈА с.Туралево Кратовоview Деца, млади и студенти
Здружение Студентски Парламент при Технолошко технички факултет Велесview Деца, млади и студенти
Здружение за деца и млади во социјален ризик - Хелперс Скопјеview Деца, млади и студенти
Здружение за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ-Битолаview Деца, млади и студенти
Здружение за млади и спорт Милениум - Гостиварview Деца, млади и студенти
Здружение на граѓани Младите можатview Деца, млади и студенти
Здружение на студенти по право и млади правници Павел Шатев Кочаниview Деца, млади и студенти
Извиднички одред „Димитар Влахов“ Велесview Деца, млади и студенти
Коалиција на младински организации СЕГАview Деца, млади и студенти
Младинска асоцијација ИМКА Битолаview Деца, млади и студенти
Младински културен центар - Битолаview Деца, млади и студенти
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ на Економски Факултет Прилепview Деца, млади и студенти
Совет за Превентива против Малолетничка Деликвенција - СППМДview Деца, млади и студенти
Студентски Парламент на Факултетот за Електротехника и Информациски Технологии - Скопјеview Деца, млади и студенти
Центар за едукација и развој - Кривогаштаниview Деца, млади и студенти


 

    Одделение за соработка со невладини организации

    на Генералниот секретаријат на Владата

 

    Бул: Илинден бр.2

   1000 Скопје, Република Северна Македонија

   Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

 

    nvosorabotka@gs.gov.mk

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Webform_report | by Dr. Radut