Jump to Navigation

Етнички заедници

(5 results) Download as CSV

ИМЕ НА ЗДРУЖЕНИЕsort descendingView LinkСЕКТОР НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
Заедница на Срби во Македонијаview Етнички заедници
Здружение Мировна акцијаview Етнички заедници
Профицио-мултиетничка толеранција преку економски просперитетview Етнички заедници
Центар за развој на општеството Милениумview Етнички заедници
„ФОРУМ НА БОШЊАЦИТЕ“view Етнички заедници


Одделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Мекедонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Webform_report | by Dr. Radut