Jump to Navigation

Животна средина и природа

Error message

Notice: Undefined index: nid in _webform_select_options() (line 923 of /var/www/html/nvo_nov/sites/all/modules/webform-7.x-4.19/webform/components/select.inc).
(25 results) Download as CSV

ИМЕ НА ЗДРУЖЕНИЕsort descendingView LinkСЕКТОР НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
Гео-СЕЕ Институте (Институт за Истражувања во Југоисточна Европа во областа на гео науките) view Животна средина и природа
ЕКО-ДРИН с.Калишта Стругаview Животна средина и природа
ЕУ - СФЕРАview Животна средина и природа
Еко Логикview Животна средина и природа
ЗЖЗ „АГРО - ВИНКА“ view Животна средина и природа
Здружение Движење за одржлив социоекономски развој ГЛОБАЛ Битолаview Животна средина и природа
Здружение РЕКА Кратовоview Животна средина и природа
Здружение за заштита и унапредување на животната средина „Еко - Живот” Кавадарциview Животна средина и природа
Здружение за истражување на политики Аналитика – Гостиварview Животна средина и природа
Здружение за одржлив развој СФЕРА МАКЕДОНИЈАview Животна средина и природа
Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина ГОУ ГРИН – Скопјеview Животна средина и природа
Здружение на граѓани АГАРТАview Животна средина и природа
Здружение на граѓани ЕКОВИТАview Животна средина и природа
Здружение на граѓани Еколошко Друштво ТИСОВЕЦ с.Возарци Кавадарциview Животна средина и природа
Здружение на граѓани за заштита на животната средина ЕКОЗВОН,Скопјеview Животна средина и природа
Здружение на студенти на Шумарски факултет ДРЕН Скопјеview Животна средина и природа
Здружение „Зуг“ Валандовоview Животна средина и природа
Здружение „ИЗВОР“ Кратово view Животна средина и природа
МАСВА - Скопјеview Животна средина и природа
Македонско еколошко друштво (МЕД)view Животна средина и природа
Нуркачки центар АМФОРАview Животна средина и природа
Организација ОРТview Животна средина и природа
ПЛАНКТОНИУМ Скопјеview Животна средина и природа
Центар за истражување и информирање за животна средина Еко-свестview Животна средина и природа
„Визион - Вел“view Животна средина и природа


 

    Одделение за соработка со невладини организации

    на Генералниот секретаријат на Владата

 

    Бул: Илинден бр.2

   1000 Скопје, Република Северна Македонија

   Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

 

    nvosorabotka@gs.gov.mk

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Webform_report | by Dr. Radut