Jump to Navigation

Жени и родови прашања

(11 results) Download as CSV

ИМЕ НА ЗДРУЖЕНИЕsort descendingView LinkСЕКТОР НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
ДЕРЈА - Организација на жените Турчинки во Република Македонијаview Жени и родови прашања
Женска граѓанска иницијатива „КЛЕА“view Жени и родови прашања
Здружениe на жени ПРЕСТИЖview Жени и родови прашања
Здружение Женски Форум Тетовоview Жени и родови прашања
Здружение Македонско женско лоби view Жени и родови прашања
Македонска Асоцијација за Движење и Интеграција - МАДИview Жени и родови прашања
Мултиетничко здружение „Флоренс Најтингејл”view Жени и родови прашања
Организација на жени Општина Велесview Жени и родови прашања
Организација на жени Радика view Жени и родови прашања
Организација на жени на Општина Битола - Битолаview Жени и родови прашања
Сојуз - Национален совет за родова рамноправностview Жени и родови прашања


Одделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Мекедонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Webform_report | by Dr. Radut